SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI SMK NEGERI SUKOHARJO - PRINGSEWU - LAMPUNG

Cirine Wong Soko Entute

nikah.com (http://patih79.blogspot.com) - (Versi Bahasa Jawa)


1) Wong sing ORA JUJUR
Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo.
2) Wong sing GOBLOG
Wong sing ngampet ngentut sampai jam-jaman.
3) Wong sing JEMBAR WAWASANE
Wong sing ngerti kapan kudu ngentut.
4) Wong sing SENGSORO
Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut.
5) Wong sing MISTERIUS
Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti.
6) Wong sing GUGUPAN
Wong sing ujug-ujug nyetop entute nek pas lagi ngentut.
7) Wong sing PERCOYO DIRI (PD)
Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune mesti wangi.
8) Wong sing KEJEM (SADIS)
Wong sing nek ngentut terus dikibasno nang koncone.
9) Wong sing ISINAN
Wong sing nek ngentut terus ke'isinan dhewe.
10) Wong sing STRATEGIS
Wong sing nek ngentut ning ngarepe wong lio iso nylamurke entute nganti wong lio ora kepikiran maneh.
11) Wong sing BODHO
Wong sing nek bar ngentut terus ambegan njero-njero dienggo ngganti entute sing metu.
12) Wong sing GEMI
Wong sing nek ngentut metune diatur sethithik-sethithik.
13) Wong sing SOMBONG
Wong sing seneng ngambu entute dhewe.
14) Wong sing RAMAH
Wong sing seneng ngambu entute wong liyo.
15) Wong sing ORA RAMAH
Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk-ngamuk.
16) Wong sing KEKANAK-KANAKAN
Wong sing senenge ngentut nang njero banyu ben iso ngematno munine blekuthuk-blekuthuk.
17) Wong sing ATLETIS
Wong sing nek ngentut karo ngeden.
18) Wong sing JUJUR
Wong sing ngakoni nek awake bar ngentut.
19) Wong sing PINTER
Wong sing iso niteni ambune entut wong lione.
20) Wong sing SIAL
Wong sing dientuti terus karo wong lio.
21) Wong sing KURANG KONTROL DIRI
Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase.
22) Wong sing ORA IKHLAS
Wong sing nggak mambu entute dewe, wong liya sing mambu muring-muring.
23) Wong sing GEMI
Wong sing menowo ngentut, metune swara entut di endat-endat dadi ping 7.
24) Wong sing SOK AMAL
Wong sing menowo ngentut, metune di brolno, sak ampase.
25) Wong sing RA NGGENAH
Wong sing angger ngentut silite ditempeli terompet, ben samsaya banter swarane.
26) Wong sing RA UMUM
Wong sing yen ngentut dilagokake.
27) Wong sing PENSIUNAN PRAJURIT
Wong sing yen ngentut dipenggak-penggak, kareben swarane kadya unining bedil.
28) Wong sing RA SABARAN
Wong sing wis ngueden methuthut ra muni entute malah bole sing metu.
29) Wong sing asale soko SOLO/YOGYA (mohon maaf untuk yang sering ke Solo!)
Wong sing entute aluun banget, dawa lan sajak ndandang gulo.
30) Wong sing RADUWE GAWEAN
Wong sing ndiskusekake soal entut (kayata sing maca).

Tambahan:
Wong sing GENDHENG:
Wong sing ngamati ciri-cirine wong liya saka carane ngentut!!